Thiên tân

35
35
35

Cảng Thiên Tân Cảng Container Quốc tế Thái Bình Dương

Trung tâm dịch vụ thị trường bất động sản Hồng Kiều Thiên Tân

Tập đoàn du lịch Thiên Tân

35
35

Công ty TNHH chế biến vật liệu sắt luyện kim Thiên Tân

Viện thiết kế và khảo sát kỹ thuật điều hướng đầu tiên CCCC (Thiên Tân)