Tứ xuyên

41
41
41成都柯世达集团办公楼

Chengdu Champaign Plaza

Tòa nhà văn phòng Chengdu Huaming Group (Shuangliu)

Tòa nhà văn phòng tập đoàn kestar Chengdu

1
41
41

Trụ sở khu công nghiệp Longtangsi Thành Đô

Viện kiểm sát nhân dân quận Thành Đô

Thủ đô giày tây Thành Đô

Hiệp hội bóng bàn Trung Quốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế Miền Tây (Thành Đô)